114. <flannemark>. Grimstad. Båt 2½ kl. 1 k. Heder Teilef Nielsen. Hombor­sund. Kaperbr. Krd. 1809 25/4 for Asiak Jensen Brøntun. - Ingen priser.

115. <Valkyrien>. Porsgrunn. Slupp 12 kl., 3 k., 15 m. Heder Jacob Pall, Nes Jemverk. Medeier hans bror Jørgen kall, Porsgrunn og flere i Chra. Oppgis

alltid hjemmeh. i Porsgrunn, men disponert av Jac. Aall.  og kaperbr. er utstedt av Krd. 1809 26/4 for Johan Schou, Skien. Under Elling Tengelsen tatt i okt.

 1809 av engi. på vei til Danmark etter korn.2

Schou oppbr. 1809 20/8 to amerik. skip hvorav det ene “Industry“ 135 kl. på reise ballastet Engi-Gøteb., G. & i. pr. 21/9 og o.a.r. 1810 12/3; solgt for 25030 rd.

Det andre “nilen Mary> friki. 3 <Senere oppbr. igjen av nr. 160, frikj.) Schous krav ~å andel i to andre priser avvist.

Erd. st. pk. 157: Grung 1809.14/6 til st. J. Aalls kopib. 1809 15/4, 9/7, 20/8,

27/8 til 0. C. Mørch; 1809 4/6.. 6/6,29/6 til Schou. 2 do 1810 18/4 til Stephansen.

Larvik tingb. 29 b p. 1102. 3Krd.pr.prot. 2 f. 91 b: prot. 3 f. 40 b, 44 b, 57. O.a.r.

Chra domprot. f. 48.

116. <Man>. Sandefjord. Skonnert 8½ kl., 4 k., 26 m. Bygd s.st. og s.å. og sam. eiere som 113. Under Mathias Guttormaen Bergh tatt 1809 3/5 under Skotti. av

engl. - Ingen priser. Tønnessen: På kapertokt og i prison. se register.

117. <Den dristige> fl. Lista. Båt 1½ kl., 1 k. Heder Tønnes Tønnessen. Ka­perbr. Erd. 1809 1/5 for Peder Tønnessen. Se nr. 19 dens prise 6; bruttoutbytte 68 539 rd.

118. <Betzy>. Kristiansand. Båt 1½ kl., 1 k. Eier og fører Jan Nicolai Langfeldt med kaperbr. Krd. 1809 8/5. Nytt kaperbr. 11/7 for

Bent Pedersen som 28. s.m. ble tatt av engl. 1 - Ingen priser.

Sfj. G.K. Innk. skr. 91/1809.

119. <Ebenetaer>. Arendal. Slupp 10 kl., 2 k. Heder Chr. Truslew. Kaperbr. Erd.

1809 12/5 for Svend Toriussen. Tatt 9/8 av engl. på hjemvei fra Danmark med

 

600