Barken "Orissa" av Mandal ble i 1899 - 1900 ført av Tonning Egenes, min oldefar.

Malt av Scharffenberg i 1934.

 

 

         

Tonning Torkildsen Egenes