Fløyteskibet de Christians forlis ved Sandøy 12. Oktober 1745.

                                     Et hollandsk "Fluitschip" på 300 lester, dvs ca 4 ganger så stort som fullriggeren Sørlandet.

 

 

               

 

 

                             

 

 

En dag i august 1980 ankrer vi opp i ei bukt ved Sandøy. På sandbunnen på vel 20 meters dyp svømmer vi rett på 5 ankere. Like ved ligger det grove skipsplanker nede i sanden.
Tor Arild (PIM) Midling og jeg tar turen til Oslo og melder funnet til Svein Molaug ved Sjøfartsmuseet.  Ut på høsten får vi så besøk av et par representanter fra museet som vi tar med ut til vraket.
Kanon

Museets folk installerte seg på Farestad på Skjernøya. Derav navnet Farestad-vraket. Museet leide inn en gammel skute, kompressor og slamsuger. Svein Molaug studerer gjenstander fra vraket.

  

Mandal dykkerklubb samt folk fra museet i Oslo m.fl. var med på utgravningen som varte i to uker. Museet virket ikke så interessert i å finne ut hvilken skute vi hadde funnet. På statsarkivet i Kr.sand hadde vi begynt å lete i ekstrarettsprotokollene og "The Elizabeth" av England var en mulig kandidat. Senere fant vi det som 99,99% sikkert må være skuta "vår", nemlig "de Christian" av Amsterdam. Her er et utsnitt fra protokollen:

 

 

                                                         

                                     

                                     

   

 

  

           

 

                       

Oversatt etter beste evne fra gotisk skrift
Fra museets årbok 1981
Skisse av vraket
Et anker fra "de Christian" plassert på Farestad
 Utgravningen ble omtalt i Lindesnes avis
 Roar
 Alle foto: Roar Salthaug
 Trygve Skaug, Dagfinn Hansen og PIM
  Omtale i "Marmennell"
Til førstesiden
PIM
Her er en oversatt utskrift av ekstrarettsprotokollen for "The Elizabeth". Dette vraket er ikke funnet.

 

 

 

Omtale i Aftenposten
Mer omtale i Aftenposten