Sørlandsflint, dvs diabas.

Diabasgang - her fra Søgne.

Ref Stylegard sin utmerkede blogg ang dette:  http://arkeologi.blogspot.com/2005/01/et-diabasbrudd-fra-steinalderen-i.html