Kompassrose på toppen av Kåløy - ca 300 år gammel.

Bildet er tatt mot nord. Losene som brukte kompasset i hine hårde dager, hadde nok blikket mest rettet mot andre himmelretninger.